Aller au contenu principal
Service Public Régional de Bruxelles

Formations agréées

Date d'approbation : entre

Cours reconnus

Klantvriendelijkheid-klantgerichtheid

Nom de l'organisation:
AGORA VZW

In de opleiding 'klantvriendelijkheid-klantgerichtheid' krijgt de werknemer inzicht in het omgaan met de klant: hoe klantvriendelijk en klantgericht werken, hoe communiceren met de klant, collega's en verantwoordelijjke en hoe afstemmen van de eigen manier van werken op de behoeften van de klant? Doordat de werknemer klantvriendelijk en klantgericht werkt, kan hij beter inspelen op wat de klant vraagt, kan hij een goede band opbouwen met de klant wat zorgt voor een verhoogde tevredenheid en handelt hij volgens de gedragscodes van het dienstenchequebedrijf.

Lire la suite

Beroepsgeheim en discretie

Nom de l'organisation:
AGORA VZW

De vorming handelt over beroepsgeheim en discretie. Wat houdt het in, tegenover wie geldt het en hoe omgaan met moeilijke situaties inzake het beroepsgeheim? De eigen attitudes en ervaringen zijn hierbij belangrijke vertrekpunten. Beroepsgeheim en discretie zijn functievereisten voor dienstencheque-werknemers. Zij komen bij het uitoefenen van hun werk in de privésfeer van gezinnen en moeten daarom zeer bewust omgaan met de informatie die ze horen, zien en/of krijgen. Op die manier kunnen ze zichzelf en het dienstenchequebedrijf beschermen en kunnen ze de vertrouwensrelatie tussen hen en het gezin standhouden.

Lire la suite

Familiarisation aux produits, organisation du travail

Nom de l'organisation:
AGIR ENSEMBLE ASBL

Formation destinée aux aides-ménagères afin de 1) Les familiariser aux différents produits d'entretien : choix, utilisation, dosage des principaux produits nettoyants ainsi que les techniques de base de nettoyage. 2) Leur donner les bases de l'organisation du travail chez le particulier. 3) Améliorer la communication avec le client titres-services. Cette formation est en lien direct avec la fonction des aides-ménagères et représente un plus par rapport à leur travail de tous les jours.

Lire la suite

Ergonomisch werken: knie- en enkelklachten (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de knieën en de enkels. Ze leren technieken aan die knieën en de enkels minder belasten.

Lire la suite

Ergonomisch werken: nek- en schouderklachten (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze vorming leren de cursisten wat er allemaal fout kan gaan met de nek en met de schouders. Ze leren aandacht te besteden aan hun werkhouding en oefenen technieken in die klachten kunnen verminderen.

Lire la suite

Ergonomisch werken: elleboog- en polsklachten (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de elleboog en de pols. Ze leren hoe ze hun elleboog en pols kunnen beschermen en oefenen technieken in.

Lire la suite

Rugschool (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de wervelkolom en oefenen rugbesparende houdingen en technieken in, aangepast aan hun werksituatie.

Lire la suite

Bewust schoonmaken (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze vorming verwerven cursisten inzicht in de onderhoudsproducten en materialen zodat zij een meer bewuste keuze kunnen maken.

Lire la suite

Professioneel schoonmaken in de thuiszorg

Nom de l'organisation:
VORM VZW

De praktijkgerichte vorming leidt de cursisten rond in een virtueel huis. In iedere ruimte wordt er stilgestaan bij het gebruik van onderhoudsproducten en poetsgerei, specifiek voor de verschillende materies aanwezig in de kamer. Tevens worden tal van schoonmaaktechnieken aangeleerd, met de nadruk op hygiëne en ergonomie. Deze interactieve vorming geeft de cursisten tips en raad om efficiënt schoon te maken. Het is enerzijds de bedoeling om de product- en materiaalkennis te verruimen, zodat schade kan worden voorkomen. Anderzijds leren de technieken aan hoe het poetsen hygiënischer en minder belastend kan gebeuren.

Lire la suite

Dringende hulpverlening voor niet-zorgpersoneel

Nom de l'organisation:
VORM VZW

Zelfs niet-paramedici kunnen met een snelle en adequate handeling een cliënet in een noodsituatie helpen. In deze cursus bespreken en tonen we wat iedereen kan doen bij huid- en brandwonden, blaren, verstuikingen en ontwrichtingen, breuken, bloedneus, verbandtechnieken,... Er is ook een simulant aanwezig die de verschillende EHBO-situaties simuleert, waarop de cursisten moeten reageren. Doordat dienstenchequemedewerkers in huis bij hun cliënten werken, komen zij regelmatig in aanraking met noodsituaties: cliënt die gevallen is, wonden astma,...

Lire la suite

Omgaan met privacy

Nom de l'organisation:
VORM VZW

Hulp in huis halen betekent voor iedere cliënt: het inleveren van privacy. Dit heeft alles te maken met de persoonlijke levenssfeer van de cliënt: hij moet veel informatie over zichzelf prijsgeven aan vreemden, zich schikken naar nieuwe mensen, nieuwe gewoonten,... en hij wordt afhankelijk van de zorgverlener en verliest daardoor een stuk autonomie. In de praktijk hebben we tientallen gelegenheden om inbreuk te plegen op de privacy van de cliënten. Vaak zijn we er ons niet eens van bewust. Een video uit de praktijk illustreert de verschillende vormen van privacy. Aan de hand van de checklists nemen we ons eigen gedrag kritisch onder de loep en gaan na hoe we beter kunnen omgaan met privacy.

Lire la suite

Assertiviteit

Nom de l'organisation:
VORM VZW

We werken rond volgende elementen: een juist begrip krijgen van assertiviteit, jezelf het recht geven op wie je bent en dat recht ook aan de ander geven, verantwoordelijkheid leren nemen voor jouw eigen gedrag en de interactie met anderen, jouw grenzen leren aangeven op een constructieve manier en leren omgaan met de grenzen van anderen. We oefenen vooral in deze opleiding en werken zoveel mogelijk met de ervaringen en voorbeelden van de deelnemers. Dienstenchequemedewerkers zijn zeer vaak kort geschoolden met een laag zelfbeeld (vaak omwille van eerdere ervaringen). Deze opleiding komt vooral hun zelfbeeld en hun interactie met hun cliënt ten goede.

Lire la suite

Nettoyage des sols

Nom de l'organisation:
FOREM

Dans cette formation le formateur traite les techniques de nettoyage ménager, plus particulièrement l'entretien des sols.

Lire la suite

Technique de nettoyage et communication

Nom de l'organisation:
PIERARD MARC SPRL (Belgian Clean Academy)

Rappel et mise à jour des techniques de nettoyage, résolution des problèmes généralement rencontrés afin d'améliorer le caractère professionnel de l'aide-ménagère. Rappel et mise en situation afin d'améliorer la communication avec les clients afin d'éviter tout malentendu et d'offrir toujours une meilleure image du service aide-ménagère et repassage.

Lire la suite

Accompagnement et consolidation dans le poste de travail : le savoir-faire avec les clients

Nom de l'organisation:
Mission Régionale pour l'Emploi de Liège

Notre programme cible la matière évoquée ci-dessous. Il ne s'agit pas de modules ex catedra mais nous basons notre méthodologie sur l'interacitivité avec le bénéficiaire, le recueil et la gestion de ses attentes face aux clients. Dès lors, nous n'imposons pas un menu figé mais proposons un programme qui peut, dans une certaine mesure, prendre en considération et rencontrer les besoins ainsi que les desiderata du travailleur. Nous écoutons d'abord le travailleur bénéficiaire de notre programme afin de recueillir ses souhaits. Ensuite, ceux-ci sont intégrés dans notre programme. Ainsi, le contenu vise à renforcer les bonnes pratiques au sein du poste de travail.

Lire la suite

Accompagnement et consolidation dans le poste de travail : l'assertivité

Nom de l'organisation:
Mission Régionale pour l'Emploi de Liège

Notre programme cible la matière évoquée ci-dessous. Il ne s'agit pas de modules ex cathedra mais nous basons notre méthodologie sur l'interactivité avec le bénéficiaire, le recueil et la gestion de ses attentes face aux clients. Dès lors, nous n'imposons pas un menu figé mais proposons un programme qui peut, dans une certaine mesure, prendre en considération et rencontrer les besoins ainsi que les desiderata du travailleur. Nous écoutons d'abord le travailleur bénéficiaire de notre programme afin de recueillir ses souhaits. Ensuite, ceux-ci sont intégrés dans notre programme. Ainsi, le contenu vise à renforcer les bonnes pratiques au sein du poste de travail.

Lire la suite

Accompagnement et consolidation dans le poste de travail : la détection des besoins de formation et la conduite vers les formations

Nom de l'organisation:
Mission Régionale pour l'Emploi de Liège

Notre programme cible la matière évoquée ci-dessous. Il ne s'agit pas de modules ex cathedra mais nous basons notre méthodologie sur l'interactivité avec le bénéficiaire, le recueil et la gestion de ses attentes face aux clients. Dès lors, nous n'imposons pas un menu figé mais proposons un programme qui peut, dans une certaine mesure, prendre en considération et rencontrer les besoins ainsi que les desiderata du travailleur. Nous écoutons d'abord le travailleur bénéficiaire de notre programme afin de recueillir ses souhaits. Ensuite, ceux-ci sont intégrés dans notre programme. Ainsi, le contenu vise à renforcer les bonnes pratiques au sein du poste de travail.

Lire la suite

Accompagnement et consolidation dans le poste de travail : la communication

Nom de l'organisation:
Mission Régionale pour l'Emploi de Liège

Notre programme cible la matière évoquée ci-dessous. Il ne s'agit pas de modules ex cathedra mais nous basons notre méthodologie sur l'interactivité avec le bénéficiaire, le recueil et la gestion de ses attentes face aux clients. Dès lors, nous n'imposons pas un menu figé mais proposons un programme qui peut, dans une certaine mesure, prendre en considération et rencontrer les besoins ainsi que les desiderata du travailleur. Nous écoutons d'abord le travailleur bénéficiaire de notre programme afin de recueillir ses souhaits. Ensuite, ceux-ci sont intégrés dans notre programme. Ainsi, le contenu vise à renforcer les bonnes pratiques au sein du poste de travail.

Lire la suite

Rugsparend werken voor niet-zorgpersoneel

Nom de l'organisation:
VORM VZW

De medewerker krijgt een goed inzicht in rugklachtenpreventie om zo tot een gezond ruggebruik te komen op het werk. We bespreken in het kort de opbouw en functie van de wervelkolom en de dagelijkse bewegingen en houdingen. Daarna komen de rugsparende basisprincipes en ergonomische toepassingen aan bod. Vervolgens oefenen we alle werkhoudingen in. Rugklachten zijn de nummer één in het absenteïsme in de thuiszorgsector, zowel bij het poetsen als bij het verplaatsen van cliënten. Deze vorming leert de dienstenchequemedewerkers hun rug op een gezonde manier te gebruiken.

Lire la suite

Ik deed de deur open...en daar lag hij/zij (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze basisvorming leren de deelnemers een stappenplan aan waarmee zij op een efficiënte en rustige manier hulp kunnen bieden aan hun cliënt. De hulpverlening spitst zich toe op alles wat met een val te maken heeft. Ze verwerven inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Het aanleren van reanimatie behoort niet tot deze opleiding.

Lire la suite

Omgaan met moeilijk gedrag van bejaarden (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

Omdat niet alle bejaarde klanten aardig en dankbaar zijn, verwerven de cursisten in deze vorming inzicht in diverse soorten 'lastige' karaktereigenschappen. Ze leren beroepsmatig om te gaan met moeilijke cliënten.

Lire la suite

Beroepshouding, deontologie en ethiek (3 u.)

Nom de l'organisation:
VIAC vzw

In deze basisvorming worden de regels van de deontologie toegelicht. De deelnemers leren deze regels ethisch te hanteren ter bescherming van de cliënt, en van de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.

Lire la suite

La communication avec le client

Nom de l'organisation:
SEMAPHORE CONSEIL SCRL FS

L'objectif de la formation est de permettre aux aides-ménagères d'appréhender la relation avec le client de manière professionnelle. Développer son assertivité tout en sachant poser des limites claires permet à l'aide-ménagère d'offrir un service de qualité tout en ne sortant pas de son rôle.

Lire la suite

Nettoyage d'un intérieur

Nom de l'organisation:
FOREM

Dans cette formation le formateur traite les techniques de nettoyage ménager, plus particulièrement l'entretien de l'intérieur, comme les salons, les meubles, les chaises,...

Lire la suite

Méthodes de nettoyage - Moyens techniques

Nom de l'organisation:
PIERARD MARC SPRL (Belgian Clean Academy)

Rappel et mise à jour des techniques de nettoyage, résolution des problèmes généralement rencontrés afin d'améliorer le caractère professionnel de l'aide-ménagère. Examen des différentes méthodes : essuyage du mobilier, aspiration, lavage de vitres à faible hauteur. Nettoyage des sanitaires, salles de bains. Observer les règles de sécurité, trier les déchets. Règles de base : nettoyer avec les yeux et avec la tête. Lien avec la fonction d'aide-ménagère : la formation permet de mieux comprendre et d'adapter les méthodes de nettoyage à domicile et de travailler plus efficacement.

Lire la suite

Produits de nettoyage - moyens chimiques

Nom de l'organisation:
PIERARD MARC SPRL (Belgian Clean Academy)

Rappel et mise à jour des connaissances des produits de nettoyage classiques utilisés dans le cadre du ménage privé. Notion de ph, pictogramme de sécurité, le bon dosage, utilisation appropriée sur les différents type de revêtements. Contrôle de l'impact des produits, apprendre à travailler de manière la plus écologique possible avec les produits de nettoyage. Lien avec la fonction d'aide-ménagère : apprendre à identifier les différents produits mis à la disposition et les utiliser de manière efficace.

Lire la suite

Contact clientèle/communication

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

Pour les titres-services amenés à rencontrer le client : savoir se présenter, représenter la société, poser le cadre de travail, initiation à la gestion des conflits et à la déontologie.

Lire la suite

Assertivité

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

Comment dire 'non' sans agressivité ni culpabilité ?

Lire la suite

Huishoudelijk strijken

Nom de l'organisation:
VOKANS VZW

De basisregels van het huishoudelijk strijken worden aangeleerd via een praktijkopdracht. Deelnemers leren onderhoudsetiketten lezen, de was sorteren en kledingstukken strijken, de apparatuur gebruiken en opbergen.

Lire la suite

M'organiser, gérer mon temps et mes priorités

Nom de l'organisation:
BRUXELLES FORMATION Entreprises

Au cours de cette formation de 2 demi-jours, nous vous proposons de faire le point sur votre mode d'organisation individuel et de vous aider à améliorer votre efficacité, ce qui augmentera votre confort personnel et votre professionnalisme.

Lire la suite

Faire face aux situations problématiques, aux clients difficiles

Nom de l'organisation:
BRUXELLES FORMATION Entreprises

Au cours de cette formation de 2 demi-jours, nous vous proposons d'examiner ensemble les difficultés les plus fréquentes que vous rencontrez dans votre travail ainsi que dans vos relations avec l'employeur et avec les usagers. Comment analyser les situations problématiques et en parler à mon employeur ? Comment faire face aux émotions (les miennes et celles de l'Autre sujet lié à la fonction du travailleur titres-services) ? Comment gérer l'agressivité ? Comment éviter l'escalade et le conflit ?,... sont autant de thèmes qui seront abordés.

Lire la suite

Apprendre à dire 'non' et poser ses limites

Nom de l'organisation:
BRUXELLES FORMATION Entreprises

Au cours de cette formation de 2 demi-jours, nous vous proposons de développer votre capacité à refuser une demande sans rejeter la personne , afin de conserver une bonne relation. Vous explorerez vos limites individuelles, et apprendrez à les faire respecter aux Autre sujet lié à la fonction du travailleur titres-servicess sans agressivité. Vous apprendrez également à annoncer une mauvaise nouvelle de façon adéquate, et à formuler une demande délicate.

Lire la suite

Communication-services aux personnes-Déontologie

Nom de l'organisation:
FOREM

Dans cette formation le formateur traite la communication et les attitudes exigées de l'auxiliaire de ménage, pour rendre un service orienté vers le client.

Lire la suite

Repassage-perfectionnement

Nom de l'organisation:
FOREM

Assurer le repassage au domicile du client avec du matériel semi-prof. Connaître les techniques de repassage et pliage du linge. Eviter les accidents pour le linge et soi-même.

Lire la suite

Entretien sanitaire

Nom de l'organisation:
FOREM

Notions techniques sur le nettoyage des sanitaires. Bon choix du bon matériel et du bon produit. Techniques rapides et efficaces. Organiser son travail.

Lire la suite

Entretien cuisine

Nom de l'organisation:
FOREM

Notions techniques sur le nettoyage des cuisines. Choix du bon matériel et du bon produit. Techniques rapides et efficaces. Organiser son travail.

Lire la suite

Technologie des produits

Nom de l'organisation:
FOREM

Apprendre à connaître les différents types de produits d'entretien, leurs usages, leurs dosages, les précautions d'emploi et de dangers. Il est primordial de bien choisir le produit à chaque surface et de savoir s'en servir pour éviter les dégâts et accidents.

Lire la suite

Organisation du travail en général

Nom de l'organisation:
FOREM

Apprendre à organiser le travail de nettoyage : gagner du temps, augmenter le rendement et la qualité, pouvoir gérer le nettoyage de maisons différentes.

Lire la suite

Méthodes de travail et ergonomie pour le nettoyage à domicile

Nom de l'organisation:
IPSO SPRL

Permettre à l'aide-ménagère de travailler le plus efficacement tout en respectant les règles d'ergonomie et de sécurité pendant son travail de nettoyage à domicile. Apprendre à travailler avec méthode - les méthodes recommandées pour le nettoyage à domicile, les positions de travail, les règles de sécurité, le tri des déchets, trucs et astuces divers.

Lire la suite

Maîtrise des produits/revêtements lors du nettoyage à domicile

Nom de l'organisation:
IPSO SPRL

Permettre à l'aide ménagère de comprendre et adapter les moyens mis à disposition par son client pour le nettoyage à domicile. Connaître ou reconnaître le type de produits à utiliser, les dangers lors de l'utilisation, le bon dosage, identifier le type de salissures et adapter le bon produit, reconnaitre un revêtement de sol, éviter de le détériorer, à faire et à ne pas faire.

Lire la suite

Entretien des locaux

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

Pour les titres-services aide à domicile amenés à nettoyer: aborder la notion de propreté et le sens du professionnalisme, techniques rapides et efficaces, organiser son travail...

Lire la suite

Repassage du linge

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

Pour les titres-services aide à domicile amenés à assurer du repassage au domicile du client. Familiarisation avec les différents types de matériel, organisation du travail, training et techniques pour plus d'efficacité.

Lire la suite

Produits d'entretien bio

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

Avec l'enjeu écologique et de nouvelles demandes de la clientèle, les titres-services aide à domicile vont être sensibilisés et formés à la confection de produits d'entretien plus écologiques et plus économiques.

Lire la suite

Ecologie/gestion des déchets

Nom de l'organisation:
LA COBEFF ASBL

A partir de 2010, le tri devient obligatoire. Sensibilisation et intégration du tri.

Lire la suite

Ergonomie et sécurité

Nom de l'organisation:
FOREM

Permettre aux travailleurs de travailler le plus efficacement tout en respectant les règles d'ergonomie et de sécurité pendant son travail de nettoyage à domicile. Apprendre à travailler avec méthode recommandée. Utiliser les bonnes positions de travail, les règles de sécurité.

Lire la suite

Lessivage

Nom de l'organisation:
FOREM

Tri du linge en fonction de l'étiquette. Utilisation correcte de la machine à laver et des produits et risques pendant le lessivage.

Lire la suite

Déontologie : j'adopte les meilleures attitudes

Nom de l'organisation:
AGES asbl

Contenu : définition de la déontologie attitudes à adopter (vis-à-vis du client et vis-à-vis de l'entreprise) jeux de rôles charte déontologique. Les aides-ménagères ont des contacts quotidiens avec les clients ainsi qu'avec leur employeur. Une attitude professionnelle permet un meilleur accomplissement du travail, une meilleure communication, l'instauration d'une relation de confiance.

Lire la suite

Français - Je communique avec les utilisateurs

Nom de l'organisation:
AGES asbl

Chaque jour, les aides-ménagères sont amenées à communiquer, oralement ou par écrit, avec les utilisateurs des titres-services. Cette formation abordera les thèmes suivants : le schéma de la communication, les différents registres de langage, le vocabulaire spécifique au métier, la communication écrite. Mises en situation : oral et écrit.

Lire la suite

Mobilité - Je sais lire un plan, utiliser internet pour trouver les horaires des bus et des trains.

Nom de l'organisation:
AGES asbl

Le métier d'aide-ménagère implique des déplacements nombreux et réguliers vers les clients et vers la société de titres-services. La formation aborde l'utilisation d'outils tels que plans papiers, sites web de calcul d'itinéraires et sites web de la Tec et de la SNCB sont utilisés de manière concrète. Une seconde partie aborde les modalités de défraiement des différents types de déplacement.

Lire la suite

Werkorganisatie

Nom de l'organisation:
AGORA VZW

In de opleiding werkorganisatie krijgt de werknemer inzicht in de eigen planning, leert hij/zij prioriteiten stellen en efficiënt plannen. Het afstemmen van de eigen planning op die van de klant is een volgende verdieping, hierbij zijn de persoonlijke attitudes en gewoontes en de onderlinge verschillen tussen werknemer en de klant voldaan (=werken op maat). Doordat de werknemer zelfstandig werkt, dient hij/zij zelf een efficiënte planning op te maken afgestemd op de behoeften van de klant. Hierdoor wordt stress/hoge werkdruk vermeden en wordt er aan de verwachtingen van de klant voldaan (=werken op maat).

Lire la suite
Retour en haut